Dokumenter

Her findes foreningens offentlige og tilgængelige dokumenter.
Hvis I ønsker at tilgå referater og regnskaber skal I være logget ind.

VEDTÆGTER

ORDENSREGLER

OVERSIGTSKORT OVER KLOAKLEDNINGER

På kortet over gården er alle kloakledninger optegnet. Kloakledninger optegnet med grønt vedligeholdes af gårdlauget.
Kloakledninger optegnet med rødt tilhører de respektive boligforeninger. Vedligeholdelse af disse kloakledninger tilfalder de respektive boligforeninger. I tvivlstilfælde kontaktes gårdlaugets administrator.

      Det er muligt at lave et stifinder modul og sortere efter dato eller alfabetisk.