Orientering omkring Covid19 og GF

Kære medlemmer i Blomsterhaven

Som følge af det fortsatte forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, i forbindelse med Covid-19, er bestyrelsen desværre tvunget til at udskyde afholdelsen af den ordinære generalforsamling på ubestemt tid. Indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden vil blive fremsendt så hurtigt som myndighederne tillader det, og ved længere forsinkelse vil vi undersøge mulighederne for at afholde en generalforsamling virtuelt, delvist eller på en måde uden fysisk fremmøde.

Orientering om hvordan den nuværende bestyrelse kommer til at varetage administrationen af gården frem til afholdelsen af generalforsamlingen er sendt ud til de respektive foreninger.

Er der andre spørgsmål, er du/I velkommen til at skrive til bestyrelsen på

De bedste hilsner

Bestyrelsen